בואי נראה מה עשה לך בעלך


  השלב הראשון שאליו מתייחסת הוא לשם המלא הראשון שאליו נולדנו , 80% מערך המפה שלנו , זהו השם הראשון המלא שאמא בחרה לנו .

ניתוח המפה נעשה תוך התייחסות לעולם הצרכים , לכישורים , יכולות , כל הנושא המקצועי (תוך התאמה מדוייקת לכיוון הנכון לאדם) , היבט זוגי ועתידנות לשנה שנתיים הקרובות .

השאלה שתמיד מציגה ללקוחותי "בואי נראה מה עשה לך בעלך" ? הכוונה היא לראות מה קרה בעקבות השם המלא החדש (שם הנישואין, ביחס לשם הנעורים).

כשהגיעה אלי עדנה , בחנתי זאת וניתן היה לראות שהמפה המולדת היא מפה רכה ,נשית רגשית וחברותית מאד , מול המפה שנוצרה בעקבות הנישואין ,

אפשר היה להבין שהמפה שנוצרה בעקבות הנישואים היא מפה המדחיקה את עולם הרגשות , מצד אחד ומצד שני , מפה שלפיה קיבלה מספרים גבריים / עצמאיים , נוקשים .

כאן שאלתי את עדנה , האם בעלה הוא דמות חזקה ונוקשה מדי , או לחילופין אדם תלותי חלש מדי , ומשום כך , לא היתה לה ברירה והיא זו שנאלצה להפוך לדמות הקובעת , מנהלת , דומיננטית בבית ובחיים בכלל ,

אכן כך , לטענתה של עדנה היא הדומיננטית בבית ! (בלית ברירה)

מכאן , היה ברור לי , שחוותה איזה שהיא בעייה בריאותית . הבעייה שעברה היא סרטן במעיים לפני כ-4 שנים .

מסקנה – לא פעם נכון לשמור על שם הרווקות , או לחילופין להוסיף את שם הרווקות בנוסף לשם המשפחה של הבעל .

זאת כדי ליצור מפה הרמונית יותר ולא מנוגדת למפתנו המקורית .

ליאת יוגב 052-3431920

  


 

 

ליאת יוגב